Principes Systema Mysafehouse

detail-img

Pijlers Systema Mysafehouse

Hieronder staan de 6 principes van Systema Mysafehouse die, als een soort rode draad, steeds zullen en moeten terugkeren tijdens het onderricht. In het woordenboek staat het woord principe omschreven als een ‘grondbeginsel’ of ‘regel’. Principieel wordt omschreven als ‘krachtens een beginsel’. Het is dus een van de bases van deze methode. ‘Spelen’ met de materie zal echter hier, evenals in elk blok, een belangrijk onderdeel van het onderricht moeten omvatten. Ademhaling - (ont)Spanning - Houding - Bewegen - Weerbaarheid - Zelfverdediging .

Systema is gebouwd op 4 basisprincipes; Ademhaling, ontspanning, natuurlijke lichaamspositie en beweging. In Systema Mysafehouse voeg ik daar weerbaarheid en zelfverdediging aan toe. Je kunt niet ontspannen zonder adem te halen, je kunt niet een natuurlijke houding / lichaamspositie aannemen zonder te ontspannen en pas als je de juiste houding hebt kun je er aan gaan denken om door een ruimte te bewegen. Hoe bereik je beheersing binnen Systema; Beheersing van je technische vaardigheden, stressniveau, je doelstellingen, principes en tactische keuzes? Het beheersen hiervan begint bij de ademhaling, dat is de basis. Om onszelf en dierbaren te beschermen hebben we een ‘simpele’ bron van kracht nodig om ons lichaam en geest van energie te voorzien. Systema leert ons hoe we die energie moeten opwekken. De basisademhaling van Systema Breathing kan toegepast worden in heel het leven, veel verder dan alleen binnen dit krijgssysteem. Je vraagt je wellicht af hoe 1 systeem zoveel kan doen, het leven zelf is tenslotte oneindig complex en afwisselend.

  • In onze lesmethodes gaan wij uit van organische zelfbescherming. Dat betekent dat je gebruik maakt van de natuurlijke bewegingsmechanismen, eigenschappen en reacties van de mens: de sterktes en zwaktes binnen het fysieke en mentale functioneren van ons lichaam. Indien nodig ondersteunt met mogelijkheden die je directe omgeving biedt, een gunstige positie die je inneemt of een gebruiksvoorwerp dat je bij je verdediging kunt inzetten. MSH neemt je mee in een continue flow van leren, toepassen en herinneren.
  • Zelfbescherming is een samen voegsel van weerbaarheid en zelfverdediging. Eenvoudig gesteld is weerbaarheid alles wat zich afspeelt, en wat je als individu of groep inzet, voordat een conflict fysiek van aard gaat worden. ‘Slim’ zijn. Daarbij valt dus te denken aan non-verbale communicatie als houding & taalgebruik, maar ook aan het vooraf maken van afspraken, respecteren van je eigen en andermans persoonlijke ruimte, de positie die je inneemt etc. Zelfverdediging is doorgaans hetgeen je gaat toepassen zodra een incident overgaat in fysiek geweld. Mysafehouse biedt in al haar training een natuurlijke mix van deze twee componenten, organische zelfbescherming genaamd.

De volgende vijf waarden staan bij MSH centraal;

  • Eigen veiligheid eerst
  • Vaardigheid aanleren, aanscherpen, toepassen
  • Actiebereidheid ontwikkelen
  • Relativeren alvorens te kiezen welke kennis en vaardigheid je toe gaat passen
  • Samenwerking bevorderen

Check gerust de pagina's hieronder voor meer uitleg over de afzonderlijke principes die wij hanteren!