detail-img

Houding; Fysiek - Mentaal

Deze fysiek mentale pijler is veelal het eerste wat 'men' van je meekrijgt. De kern van je houding gaat over je (interne) mindset en basishouding van je lichaam.

Als er iets is waarmee je je veiligheid 'eenvoudig' kunt vergroten dan is het wel met het inzicht hoe belangrijk bewegen binnen conflicthantering is. Het behouden dan wel herstellen van de kern/as van het lichaam staat als pijler centraal binnen Systema. De gezondheidstoestand en het prestatievermogen kan duidelijk nadelig beïnvloed worden door het aannemen van een verkeerde houding of beweging. Laat staan wat voor nadelige invloeden dit kan hebben voor het fysiek-mentaal presteren onder druk.

Ontspanning is het vermogen spanning in (moeilijke) situaties te verminderen of weg te nemen. Opladen is een kreet die ook bij ontspanning hoort. Gekoppeld aan de krijgskunst, binnen een conflict, is ontspanning noodzakelijk. Kunnen ontspannen (fysiek en mentaal, of zelfs per sector fysiek … zoals alleen ‘spanning’ in een arm die vastgepakt wordt) zal bijdragen aan het creëren en houden van overzicht waardoor je bewust een keuze kunt maken in je volgende stap, op weg naar je doelstelling. Een (1) van de vijf kernwaarden van instructie en kennisoverdracht binnen Mysafehouse. Je kunnen ontspannen stelt je in staat om bewegingen in te zetten die wellicht buiten de belevingswereld van de ander zal liggen … vrijheid in bewegen. Mentaal zal het je in staat zijn om creativiteit op te roepen en toe te laten.

Spanning oproepen of (aan)voelen begint door te bewegen …. Door een stap te zetten voel je druk (spanning) op je standbeen. Door je biceps op te pompen zie je en voel je spanning daar. Hierdoor raak je bewust van het oproepen, en daarna weer kunnen afbouwen van spanning. Indien je in staat bent om dit in je hele lichaam op te roepen dan zul je daar veel voordeel van ondervinden binnen conflicthantering. Verbaal, mentaal en fysiek is het een gift om hier mee te kunnen ‘spelen’.

Binnen Systema Mysafehouse spreken we over een rechte kern/as; een normale ruggengraat vertoont een lichte S-kromming bij het staartbeen, taille en in de nek. De voornaamste spieren die de ruggengraat ondersteunen zijn de rugspieren zelf maar ook de buik- en heupspieren. Sterkere rug- buik- en heupspieren kunnen ervoor zorgen dat je rechtop staat en minder last krijgt van je rug. Sterkere buikspieren b.v. drukken de ingewanden naar binnen waardoor deze meer steun geven aan de ruggengraat.