Visie en missie

detail-img

Uitleg Systema Mysafehouse

Het gevecht van de ‘straat’ … praktijkgericht en realistisch!

Systema Mysafehouse kent geen regels, rangen, standen of specifieke kledingvoorschriften. Het is het gevecht van de straat en dat is niet aan regels gebonden. In tegenstelling tot vechtsporten is er geen gemarkeerd begin of einde van de strijd, geen set regels om je aan te houden of een omkaderd strijdveld en toeziend oog van een scheidsrechter die kan ingrijpen. Bij Systema Mysafehouse staat de bescherming van jezelf en anderen centraal, tegen één of meerdere agressors, staand, zittend, liggend, in of rondom een auto, bureau, bar, tegen wapen(s) of welke situatie dan ook waar een conflict plaats zou kunnen vinden.

Systema is geen vechtsport en kent geen wedstrijden

Tijdens de trainingen van Systema Mysafehouse wordt er in vrije beweging, vaak zonder geregisseerde aanvallen al doende geleerd en ervaren. Dat gebeurt op een ontspannen, vriendelijke, respectvolle, maar serieuze wijze. Iedere training is anders. Dat lijkt willekeurig, maar aan deze variatie ligt een duidelijke structuur ten grondslag. Een structuur, die zorgt dat een aantal principes snel deel uit gaan maken van jouw Systeem! Structuur in de opbouw en voortgang van de lessen wordt verkregen door (veelal) maandelijks vanuit een thema te werken, zoals 'continuering van beweging' of bewust werken aan een doelstelling. Per week is er meestal een concreet thema; grondgevecht, strikes, sparren, bevrijden et cetera. De volgende principes staan centraal binnen trainingen van Mysafehouse; Ademhaling, Houding, Ontspanning (spanning), Beweging, Waarnemen, Mindset, Voedsel en zeker de rode draden Ik & de Situatie!

Bij het inpassen van deze krijgskunst kennis in je leven zul je bescherming, veiligheid, gezondheid en welzijn binnen halen. De mate waarin je het gaat toepassen, de mate waarin je vaardiger zult worden, fysiek en mentaal soepeler zult worden, meer energie zult voelen en bovenal in staat bent om al relativerend onderbouwde keuzes kunt maken in je leven of vele gebieden, is geheel gelegen in hoe jij de weg vind om Systema Mysafehouse in te passen binnen jouw ritme en jouw agenda. Motivatie en wilskracht zullen daarbij onontbeerlijk zijn, maar vooral het ‘doen’, het toepassen van hetgeen je aangereikt krijgt. Een simpel woord, doen, in het Engels nog korter, ‘do’, de drempel hoeft ook niet hoog te zijn. Elke reis is begonnen met het zetten van de eerste stap.

Informatie alleen zal niet voldoende zijn om je hiertoe te overtuigen. Informatie is echter wel cruciaal. Als je weet waarom het beter voor je is om te bewegen, als je weet waarom het ook jouw kan overkomen dat je jezelf of anderen moet kunnen beschermen en als je weet wat de basics uit de trainingen en de informatie die ik je zal verschaffen voor je kunnen betekenen in je dagelijkse leven, zul je straks niet meer zonder willen. Verandering begint bij het nemen van de eerste stap. De training kan hopelijk een aanzet zijn tot het maken van die eerste stap(pen). Systema Mysafehouse maakt je wijzer en het maakt het omgooien van je (passieve) leven eenvoudig. Je zult gaan merken dat werken aan je veiligheid niet ingewikkeld of moeilijk hoeft te zijn. Je hebt alles al in je om een goede start te maken. Begin bij kleine veranderingen, sluipveranderingen zou je ze kunnen noemen. Veranderingen die jij of je omgeving vaak niet eens gelijk opmerken, maar die allemaal samen wel een verschil kunnen maken. Het holistische karakter van deze visie zal bijdragen aan een verhoging van je kwaliteit van leven.

Binnen de lessen Systema Mysafehouse verwerk ik kennis en ervaringen uit mijn ‘verleden’ ….. Graduaties in diverse vechtsporten en krijgskunsten (0.a. Ko Ryu Ninpo Tai Jutsu, Tai Jitsu CD, Kyokushinkai karate, Hapkido), professionele straatervaring en gedeelde kennis vanuit allerlei bewegingsvormen alsmede visies uit filosofische stromingen maken onderdeel uit van het begeleiden van deelnemers aan de lessen. Met beide benen in het heden, gebruik makend van inzichten uit het verleden stap voor stap blijven ontwikkelen naar het ‘NU’.

“It is fairly easy, in Systema everything that destroys is wrong and everything that strengthens and builds is correct”